*
Isolink    
  Søg
Forside Blower Door Termografering Kurser Erfaringsopsamling Kontakt Om Isolink
 
Blower Door
Hvad er Blower Door test
Priser
Tæthedsmåling af vinduer
    *

Blower Door

Utætheder i bygninger medfører forhøjet varmetab, kan give trækgener. luftstrømme ud i konstruktioen pga. utætheder i dampspærren kan give kondens og dermed betingelser for råd og skimmel i konstruktinen.

På disse sider kan du læse mere om tæthed, Blower Door test, ventilation og de nye energikrav.   

Hus med en utæt klimaskærm.
Når et hus påvirkes af vind opstår der et overtryk på forsiden af huset (den luv side) og et undertryk på bagsiden af huset (den læ side). Dette vil dels ændre luftstrømmen, dels medføre at luften trænger ind ved alle utætheder som vist. Herved kan ventilationen ikke længere kontrolleres. I vinterhalvåret er der risiko for, at varm fugtig luft kan kondensere på sin vej ud igennem utætheder i klimaskærmen og dermed give fugtophobning i konstruktionen. Dette skaber gode betingelser for skimmelsvamp, og i værste fald nedbrydning pga. råd og svamp

Hus med en tæt klimaskærm.
Ventilationen kan styres efter behov. Den ventilationsluft, der kommer ind i boligen, kommer igennem egnede ventilationskanaler.

 

 


*   Isolink - Korsør Landevej 500 - 4242 Boeslunde - tlf. 58 14 14 16 - Mail:lars@isolink.dk
*