Hvad er energimærkning?

Et energimærke er en rapport, som fortæller om en given boligs energiforbrug, samt synliggør dennes energieffektivitet. Desuden indeholder en energimærkerapport forslag til forbedringer som kan energioptimere huset. Disse forbedringer findes dog kun i rapporter for ældre huse, da nye huse naturligvis ikke kan energioptimeres ved opførelsestidspunktet. Med andre ord gøre energimærket det muligt, for eksempelvis en køber til et hus, at få et indblik i hvor energiøkonomisk huset er. 

Energimærkeskalaen går fra A2020 til G, hvor A2020 angiver det mest energieffektive hus, mens G angiver det mindst energieffektive hus. 

Ved ønske om energimærkning gennemgår vores energikonsulent jeres bolig, og udarbejder herefter en  samlet energimærkningsrapport, som afgør hvilket energimærke jeres bolig tildeles. Når først energimærket et udarbejdet, er det gyldigt i 10 år fra udstedelsesdatoen.